Ngày đẹp tháng 7 năm 2022, ngày tốt tháng 7 năm 2022 là ngày nào?

Ngày đăng: 28/07/2022
Tháng 7 có ngày nào tốt, ngày nào đẹp để thực hiện một công việc quan trọng như đào móng, làm nhà, khai trương, ký hợp đồng, cưới hỏi… Mời các bạn xem bài viết dưới đây để biết ngày tốt, ngày đẹp tháng 7 năm 2022 là ngày nào nhé.

Ngày 1/7/2022 tức 3/6/2022 Âm lịch, thứ Sáu

 • Ngày ẤT MÃO, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
 • Giờ đẹp: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59),.
 • Giờ xấu: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),.
 • Xuất hành hướng Tây Bắc để đón 'Hỷ Thần', hướng Đông Nam để đón 'Tài Thần'.
 • Nên làm : Cúng tế, giao dịch, nạp tài
 • Không Nên làm: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng.

Thứ ba, ngày 5/7/2022 nhằm ngày 7/6/2022 Âm lịch

 • Ngày KỶ MÙI, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
 • Giờ tốt: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59),.
 • Giờ Hắc Đạo: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59),
 • Xuất hành hướng Đông Bắc để đón 'Hỷ Thần', hướng Chính Nam để đón 'Tài Thần'.
 • Nên làm:Mọi việc đều tốt.
 • Không Nên làm: Đóng giường, lót giường, đi thuyền, mua sắm ô tô, xe máy, nhà đất…
 • Thứ năm, ngày 7/7/2022 nhằm ngày 9/6/2022 Âm lịch

 • Ngày TÂN DẬU, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
 • Giờ đẹp: Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59),.
 • Giờ xấu: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59),
 • Nên làm: Khởi tạo trăm việc đều rất tốt.
 • Không Nên làm: Rất kỵ việc đi thuyền.
 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần', hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.
 • Chủ nhật, ngày 17/7/2022 nhằm ngày 19/6/2022 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÙI, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59), ,
 • Giờ Hắc Đạo: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59),
 • Nên làm: Xây dựng cũng như tạo tác đều tốt.
 • Không Nên làm: Chôn cất, cưới hỏi, khai trương, xuất hành.
 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần', hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'.
 • Thứ sáu, ngày 22/7/2022 nhằm ngày 24/6/2022 Âm lịch

 • Ngày BÍNH TÝ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
 • Giờ tốt: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59),.
 • Giờ Hắc Đạo: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59),
 • Nên làm: Việc chôn cất, chặt cỏ phá đất hoặc cắt áo đều tốt.
 • Không nên làm: Dựng cửa, tháo nước, việc đào ao giếng, xây cất nhà, cưới gả, động đất, xây tường và dựng cột.
 • Xuất hành hướng Tây Nam để đón 'Hỷ Thần', hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.
 • Thứ bảy, ngày 23/7/2022 nhằm ngày 25/6/2022 Âm lịch

 • Ngày ĐINH SỬU, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59),.
 • Giờ Hắc Đạo: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59),
 • Nên: Không có mấy việc hợp với ngày này.
 • Không nên: Khởi công tạo tác việc chi cũng xấu, nhất là chôn cất, xây đắp, dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi.
 • Xuất hành hướng Chính Nam để đón 'Hỷ Thần', hướng Chính Đông để đón 'Tài Thần'.
 • Thứ năm, ngày 28/7/2022 nhằm ngày 30/6/2022 Âm lịch

 • Ngày NHÂM NGỌ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
 • Giờ Hắc Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả.
 • Không nên: Cầu phúc, cầu tự, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng.
 • Hướng xuất hành: Đi theo hướng Tây để đón Tài thần, hướng Nam để đón Hỷ thần. Không nên xuất hành hướng Tây Bắc vì gặp Hạc thần.
 • Thứ sáu, ngày 29/7/2022 nhằm ngày 1/7/2022 Âm lịch

 • Ngày Quý Mùi tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần.
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
 • Giờ Hắc Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
 • Nên: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức.
 • Không nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường, dỡ nhà, đào đất, an táng, cải táng.
 • Hướng xuất hành: Đi theo hướng Tây để đón Tài thần, hướng Đông Nam để đón Hỷ thần. Không nên xuất hành hướng Tây Bắc vì gặp Hạc thần.

Thứ bảy, ngày 30/7/2022 nhằm ngày 2/7/2022 Âm lịch

 • Ngày Giáp Thân tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần.
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
 • Giờ Hắc Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
 • Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, đào đất, an táng, cải táng.
 • Không nên: Xuất hành, chữa bệnh, sửa kho, mở kho, xuất hàng.
 • Hướng xuất hành: Đi theo hướng Đông Nam để đón Tài thần, hướng Đông Bắc để đón Hỷ thần.

Tháng 7 cắt tóc ngày nào

Lịch cắt tóc tháng 7/2022 tính theo dương lịch

Tuần 1:

 • Thứ sáu, 1/7 – Tốt nhất: Vinh hoa một đời khi rời salon
 • Thứ bảy, 2/7 – Xấu: Tóc hư nhìn thấy chán, mì gói nhìn thấy ngán
 • Chủ nhật, 3/7 – Tốt: Đi cắt tóc xả xui, bất ngờ nhận tin vui
 • Thứ hai, 4/7 – Tốt: Vào salon ấm ức, rời salon hết tức
 • Thứ ba, 5/7 – Tốt: Đổi tóc hôm nay, gặp ngay vận đỏ
 • Thứ tư, 6/7 – Xấu nhất: Tóc kém xinh, tâm kém tịnh
 • Thứ năm, 7/7 – Tốt: Diện mạo tươi mới, tình duyên phơi phới
 • Thứ sáu, 8/7 – Xấu: Cuộc đời hết vượng, người tình hết thương
 • Thứ bảy, 9/7 – Xấu: Cắt uốn duỗi nối, tình sầu muôn lối
 • Chủ nhật, 10/7 – Tốt: Tiền vô như nước, người đưa kẻ rước

Tuần 2:

 • Thứ hai, 11/7 – Tốt: Cắt tóc hết bệnh, vận mệnh khai thông
 • Thứ ba, 12/7 – Tốt: Tóc mới tươi xinh, hút mọi ánh nhìn
 • Thứ tư, 13/7 – Xấu nhất: Tiếp xúc dao kéo, đời bỗng khô héo
 • Thứ năm, 14/7 – Xấu: Tóc uốn rối bời, đường đời rối ren
 • Thứ sáu, 15/7 – Xấu: Diện mạo bớt tươi, thần thái bớt trẻ
 • Thứ bảy, 16/7 – Tốt nhất: Đẩy lùi âu lo, hất cẳng cau có
 • Chủ nhật, 17/7 – Xấu: Thể trạng sa sút, thần thái mất hút

Tuần 3:

 • Thứ hai, 18/7 – Xấu: Đừng để tóc rơi, buôn bán kém lời
 • Thứ ba, 19/7 – Tốt: Thời vận đang tới, đếm tiền không ngơi
 • Thứ tư, 20/7 – Tốt: Sếp khen thưởng, đồng nghiệp tin tưởng
 • Thứ năm, 21/7 – Xấu: Đừng cắt hôm nay, xui xẻo vạ lây
 • Thứ sáu, 22/7 – Xấu: Cấp trên thất vọng, nhân sự… tiễn vong
 • Thứ bảy, 23/7 – Xấu: Miệng đời thị phi, đồng nghiệp sân si
 • Chủ nhật, 24/7 – Tốt: Tóc mới ấn tượng, đời thêm thịnh vượng
 • Tuần 4:

 • Thứ hai, 25/7 – Tốt: Đặt cắt tóc liền, gặp được bạn hiền
 • Thứ ba, 26/7 – Xấu: Bước đến salon, tiền nong xa vắng
 • Thứ tư, 27/7 – Xấu: Vợ chồng đành hanh, công danh sa sút
 • Thứ năm, 28/7 – Xấu nhất: Vui trọn mùa nè, nhớ né salon
 • Thứ sáu, 29/7 – Xấu: Tóc ngắn qua vai, cuối tháng gặm khoai
 • Thứ bảy, 30/7 – Tốt nhất: Dọn tóc thừa thải, của cải vào nhà
 • Chủ nhật, 31/7 – Tốt: Tóc ngắn qua vai, có… trai để ý!

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.